Ajudant els fills a triar estudis

Fins a quin punt podem els pares ajudar els fills en la tria d’estudis? Com podem fer-ho respectant la seva forma de ser i de fer? […]