Només podràs ajudar els fills des de la connexió amb ells

“Sembla que als meus pares només els importen les #@!&!* notes!” […]