El Coaching té molts beneficis per als joves, doncs treballa tres àrees molt importants per a ells:

  • Un millor autoconeixement (valors, emocions, interessos, punts forts…) que dóna una nova perspectiva dels temes a treballar.
  • Una definició clara d’objectius personals i el corresponent pla d’acció personalitzat amb accions concretes per assolir-los.
  • La motivació i el seguiment necessari per a convertir aquest pla en realitat.

Així els joves poden obtenir beneficis com els següents:
• En casos de timidesa exagerada, nervis i bloquejos durant els exàmens, problemes de relació o comunicació: Reforcen la seva autoestima i augmenten la seva autoconfiança, doncs descobreixen els seus punts forts i hi construeixen al damunt.
• Quan se senten desmotivats, sigui per una tria d’estudis equivocada, per una visió negativa del futur, per haver repetit curs… podran trobar l’automotivació i millorar el seu rendiment, doncs veuran noves perspectives i definiran nous objectius en base a com són ells realment.
• Si no saben què volen fer en el futur (estudis, carrera professional…), el Coaching els ajuda Joves a descobrir com ser protagonistes de la seva vida, passant a prendre decisions amb més criteri i a actuar de forma
més responsable i coherent amb els seus valors i interessos.
• En el moment d’entrar al mercat laboral, o de canviar d’escola, podran treballar en les seves àrees de millora i potenciar els seus punts forts. Així se sentiran més preparats i segurs.